«Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Алексеевка кентінің № 2 жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 поселка  Алексеевка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»

Соц.Сети

  

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Жас мұғалімдермен атқарылатын жұмыс жоспары.

 

Б

 

Жас мұғалімдермен атқарылатын жұмыс жоспары.

План работы с молодыми учителями

 

Мақсаты: педагогикалық шеберлікті арттыру және теориялық білімдерін жетілдіру сұрақтары бойынша мұғалімге практикалық көмек беру

Цель: совершенствование теоретических знаний и повышения педагогического мастерства по вопросам практической помощи учителю

Міндеттері:

  1. Жас мұғалімдердің өзін-өзі үзбей жетілдіру қажеттілігін қалыптастыру.
  2. Оқушыларды білім беру мен тәрбиелеуде жаңа түр мен әдістерді қолдануын қалыптастыру;
  3. Нормативті-құқықтық құжаттармен таныстыру;
  4. Жаңа оқу жылында жас мамандардың бастапқы қажеттіліктерін анықтау және әдістемелік жұмыстың түрін таңдау

Задачи:

1. формирование потребности  в непрерывном совершенствовании молодых учителей,

2. Формирование умений и применение новых методов обучения и воспитания учащихся;

3. Ознакомление с нормативно-правовыми документами;

4. Первоначальный выбор темы методической работы молодых специалистов.

 

Жұмыс мазмұны

Содержание работы

Мерзімі

Сроки

Жауапты(лар)

Ответственные

 

1

Жас мамандарды тамыз маслихатына қатыстыру

Привлечение молодых специалистов в работе августовского совещания.

тамыз

август

Мектеп әкімшілігі

2

Жас мамандарға қатысты нормативтік-құқықтық құжаттармен жұмыс (жеңілдіктер, квоталар т.б)

Работа с нормативно-правовыми документами  в отношении молодых специалистов (льгот, квот и т. д)

тамыз

август

Мектеп әкімшілігі.

Кәсіподақ ұйымының төрағасы

Администрация школы.

Председатель профсоюзной организации

3

Мектеп бойынша жас мұғалімдердің және жаңадан келген мамандардың тізімін анықтау

Составление перечня молодых специалистов и вновь прибывших учителей.

тамыз

август

Мектеп әкімшілігі

Администрация школы

4

Жас мамандармен сұхбаттасу.

Собеседование с молодыми специалистами.

қыркүйек

сентябрь

Мектеп әкімшілігі

Администрация школы

5

Мектеп тәртібі мен жарғысымен таныстыру

ознакомление с порядоком и уставом школы.

қыркүйек

сентябрь

Мектеп әкімшілігі

Администрация школы

6

Жас мамандарға көмек көрсету мақсатында тәлімгерлерді тағайындау

Назначение наставников для молодых специалистов с целью оказания помощи.

қыркүйек

сентябрь

ӘБ жетекшілері

Руководители МО

7

Тәлімгердің жас мамандармен жүргізілетін жұмыс жоспарын бекіту. Жас мамандарды ӘБ –терге  енгізу

Утверждение плана работы наставника с молодыми специалистами. Участие молодых специалистов в работе МО.

қыркүйек

сентбрь

Тәлімгерлер

наставники

8

Оқу-тәрбие үрдісіне қатысты нормативтк құжаттар мен оқу бағдарламасының мазмұнын зерттеу

Изучение содержания учебной программы и нормативных документов учебно-воспитательного процесса

қыркүйек

сентябрь

 

Тәлімгерлер

наставники

9

Оқу жоспары-бағдарлама-тақырыптық жоспар-сабақ жоспары. Сабақ мақсатын қою (дамыту, тәрбиелеу, білімділік).

Учебный план-программа-тематическое планирование-поурочное. Постановка целей урока (развитие, воспитание, образованность).

қыркүйек

сентябрь

оқу ісінің меңгерушісі

зам по УВР

10

Мектеп құжаттарын жүргізу жайлы нұсқаулар (сынып журналын толтыру, жүргізу және тексеру, оқушылар дәптері мен күнделігі)

Инструкции о ведение школьной документации (заполнение классных журналов, ведения и проверки тетрадь и дневник учащихся)

қыркүйек

сентябрь

оқу ісінің меңгерушісі

зам по УВР

11

Элективті курстар бағдарламаларын, тақырыптық және сабақ жоспарларын құрастыру.

Программы элективных курсов, тематических планов уроков и составление.

қыркүйек

сентябрь

оқу ісінің меңгерушісі

зам по УВР

12

Жас маманның әдістемелік папкасын жабдықтауға көмектесу.

Методическая помощь в оснащении папки молодого специалиста,

үнемі

постоянно

оқу ісінің меңгерушісі

зам по УВР

13

Әдістемелік көмек көрсету мақсатында тәлімгер ұстаздың жас маман сабағына қатынасуы

Участие педагога, наставника молодых специалистов с целью оказания методической помощи к уроку

жыл бойы

в течение года

Тәлімгер ұстаз

Учитель-наставник

14

Жас мамандармен психологиялық қолдау

Психологическая поддержка молодых специалистов

жыл бойы

в течение года

Мектеп психологі

Психолог школы

16

Сабақ жоспарларын құрастыру бойынша практикум.

  • Күнтізбелік жоспарларды құрастыру ережесі
  • Сабақ жоспарларын жазу үлгісі

Сабақтың үш бірдей дидактикалық мақсаттылығы

Практикум по составлению планов уроков.

- Правила составления календарных планов

- Написание планов уроков образец

- Три урока дидактическая целесообразность

қыркүйек

сентябрь

 

17

Мектеп құжаттарын жүргізу практикумы

-           Сынып журналдарын жүргізу ережесі

-           Дәптерлерді тексеру ережесі

Практикум по ведению школьной документации

- Правила ведения классных журналов

- Правила проверки тетрадей

 

қазан

октябрь

 

18

Сынып тәрбие жоспарының жүйелі-рөльдік моделі ( сынып жетекші жұмысының диагностикасы, мақсаттарының жобаланыу, ұжым бірлігі  мен дамыту жолындағы іс-әрекеті, оқушы тәртіптілігін бағалау шарттары.)

Воспитательного плана класса системно-ролевой модели ( диагностика в работе классного руководителя, жобаланыу целей, на пути развития коллектива и единства действий, дисциплинированность условия оценки учащихся.)

қараша

ноябрь

 

19

Практикум. «Қазіргі заманғы сабақ» әдістемелік нұсқауы Сабақ құрылымы, кезеңдері.Сабақ талдауына қойылатын талаптарСабақ түрлері мен типтері

Практикум. «Современный урок». методические указания.Структура урока, этапы.Требования к анализу урока.Типы и виды уроков

желтоқсан

декабрь

оқу ісінің меңгерушісі

зам по УВР

20

«Шебер-сынып» , дөңгелеу үстелдер, практикум, семинарлар, іскерлік ойындар ұйымдастыру

Организация  «Мастер-классов» , круглых столов, практикумов, семинаров, деловых игр,

қаңтар

январь

Тәлімгерлер

наставники

21

«Сабақтың өзіндік талдауы-мұғалімнің кәсіптік шеберлігін қалыптастыру шарттарының бірі» практикум

«Анализ собственного урока-одно из условий формирования профессионального мастерства учителя» практикум

наурыз

март

 

22

Өзара сабаққа қатысу.

Взаимопосещения занятий.

 

жыл бойы

в течение года

оқу ісінің меңгерушісі

зам по УВР

23

Жас маман мектебінің жұмысын қорытындылау.Жас маманның кәсіби қиыншылықтарын айқындау мақсатындағы сауалнама,  жас маманның ұжымда өзін-өзі сезіну дәрежесін анықтау.

Подведение итогов работы школы молодого специалиста.Анкета определения профессиональных трудности молодого специалиста, молодого специалиста в коллективе, самочувствия определения степени.

мамыр

май

оқу ісінің меңгерушісі

зам по УВР

 

Жаңартылған күні: 15.04.2019 14:58
Құрылған күні: 23.10.2023 11:16

Текст